07-06-2021 Kort nyt fra bestyrelsesmøde

  • Vi opfordrer til, at træneren og/eller en løber på alle hold altid har en mobiltelefon med, hvis uheldet skulle være ude. Bemærk, at opkald til 112 nu altid automatisk opgiver position.
  • En forstærkning af vores klubånd er i fokus i 2021. Vi prioriterer derfor bl.a., at alle hold, der starter ved Idrætsbyen, stadig samles om strækbænken ved start. Der har været utilfredshed fra nogle med denne start på dagens træning. Det lytter vi selvfølgelig til, så de løbere, der er ansvarlige for dagens tur, giver en kort besked: Hvor langt løber holdet, i hvilket tempo, kort om hvor der løbes hen (ingen rutebeskrivelser) og korte beskeder vedr. næste træning f.eks. om et ændret mødested. Samlingen vil fremover også blive brugt, hvis der er korte beskeder fra bestyrelsen.
  • Adgang til fitness er stadig ikke helt på plads, men det sker snart. Vi mangler en tilbagemelding fra kommunen. Pga. ændret adgang til faciliteterne, må vi desværre begrænse adgangen til bestemte tidspunkter. Vi kan ikke frigive koden til nøgleskabet, som det tidligere har været tilfældet. Bestyrelsen arbejder på at finde den bedste løsning, men det bliver sandsynligvis sådan, at der vil være adgang i forbindelse med alle eller udvalgte af ugens træninger.
  • Hold øje med lokalpressen.

HUSK, at disse korte beskeder ikke erstatter vores opfordring til, at du læser referaterne af bestyrelsesmøderne. De giver en god idé om, hvad vi arbejder med og på. Skriv til formand@puls3060.dk, hvis du ikke er på Facebook og ønsker det seneste referat tilsendt.

leave a comment