JETTE TOUGAARD

Formand

Valgt som bestyrelsesmedlem i 2017, 2018 og 2019. Bestyrelsen siden 2016 som suppleant og valgt som formand i 2020

THOMAS HVIDT

Bestyrelsesmedlem

Genvalgt som bestyrelsesmedlem i 2019. Bestyrelsen siden 2013

BIRGITTE GOESKJÆR

Bestyrelsesmedlem

Valgt som Bestyrelsesmedlem i 2021.

LISE-LOTTE NELLEMANN STEENBERG

Bestyrelsessuppleant

Valgt som bestyrelsessuppleant i 2019 og  2020 for 1 år  

TORBEN KLAUSEN

Bestyrelsesmedlem

Valgt som bestyrelsesmedlem fra 2020 i 2 år

MARTIN GADE

Bestyrelsessuppleant

Valgt som bestyrelsessuppleant i 2021.

TRINE ØSTERBYE

Bestyrelsesmedlem

Valgt som bestyrelsessuppleant i 2021 for 1 år