Info om medlemskab

Kontingentet for et års medlemsskab af Puls 3060 er pt. kr. 250,-

1. Du betaler kr. 250,- som er gældende for 12 måneder.

2. Der vil automatisk blive trukket kr. 250,- på din konto, når perioden på 12 måneder er udløbet (med mindre at man har meldt sig ud af Puls 3060).

Hvis man ønsker at melde sig ud af klubben, kan dette bekvemt (og til en hver tid) gøres ved at sende en mail til: formand@puls3060.dk
Udmelding har effekt fra og med det kommende kalenderår.